Zakończenie inkubacji w platformie startowej WAB

Pomyślnie zakończyliśmy prace nad kształtem docelowego produktu i modelu biznesowego w ramach inkubacji we Wschodnim Akceleratorze Biznesu. To był owocny czas!