Pozyskanie 1 mln zł na rozwój produktu

Mamy to! Otrzymaliśmy 1 mln zł dofinansowania z PARP na realizację projektu, którego celem jest zbudowanie i wprowadzenie na rynek systemu CoughAPP.